Sök

Den svenska modellens framtid – bok & konferens

Nyheter

Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?   

Boken Den svenska modellens framtid (Dialogos förlag) diskuterar vad aktuell forskning har att säga på området. Boken är skriven av Ratio-forskarna Lotta Stern, vd och professor, Nils Karlson, professor, och Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, och går att köpa via följande länk.

Boken lanserades under en konferens torsdagen den 25 november. Se konferensen, där bland andra Irene Wennemo, Mats Persson och Martin Linder medverkade, här.

Ta del av de PPT-bilder som Stern, Karlson och Uddén Sonnegård visade här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578