Sök

Det går att undvika missmatchning

Nyheter
Företagandets villkor, Matchning, Rekrytering

Det går att undvika missmatchning – Dagens Opinion

Dagens Opinion uppmärksammar Ratios undersökning om företagens rekryteringsproblem.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578