Sök

”Digitala kurser begränsas på analoga universiteten”

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskola, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson, Onlineutbildning, Ratio i media, Universitet, USA

”Digitala kurser begränsas på analoga universiteten” – Ny teknik

Ny teknik har en omstörtande potential att utveckla lärandet men det krävs omorganisation för att utveckla onlinekurser och andra nya undervisningsformer, skriver Nils Karlson och Christian Sandström.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578