Sök

Digitala plattformar gör världen mer komplicerad

Nyheter
Christian Sandström, Christoffer Laurell, Digitalisering, Robert Demir

Många digitala plattformar försöker förenkla för sina användare genom att använda algoritmer som begränsar valmöjligheter. Ratioforskarna Christian Sandström, Robert Demir och Christoffer Laurell beskriver i artikeln Digital platforms: making the world a more complicated place hur dessa plattformar, trots skaparnas intentioner, gjort världen mer komplicerad. De nämner bland annat den otydligare gränsen mellan producent och användare, crowd-fundning och delningsekonomi som exempel på fenomen som ändrat på den traditionella synen på marknadsekonomi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578