Digitala plattformar gör världen mer komplicerad


Typ: Aktuellt
2019-10-23

Många digitala plattformar försöker förenkla för sina användare genom att använda algoritmer som begränsar valmöjligheter. Ratioforskarna Christian Sandström, Robert Demir och Christoffer Laurell beskriver i artikeln Digital platforms: making the world a more complicated place hur dessa plattformar, trots skaparnas intentioner, gjort världen mer komplicerad. De nämner bland annat den otydligare gränsen mellan producent och användare, crowd-fundning och delningsekonomi som exempel på fenomen som ändrat på den traditionella synen på marknadsekonomi.