Sök

Digitala tjänster utmanar advokatbyråerna – ny forskningsrapport

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Digitalisering, Företagandets villkor, Innovation

Digitala tjänster utmanar advokatbyråerna – Dagens juridik

Dagens juridik skriver om en ny forskningsrapport från docent Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio. Sandström har undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används för juridiska tjänster. Läs rapporten här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578