Digitala tjänster utmanar advokatbyråerna – ny forskningsrapport


Typ: Ratio i media
2017-05-02

Digitala tjänster utmanar advokatbyråerna – Dagens juridik

Dagens juridik skriver om en ny forskningsrapport från docent Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio. Sandström har undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används för juridiska tjänster. Läs rapporten här.