Sök

Digitala universitet

Nyheter
Christian Sandström, Digitalisering, Företagandets villkor, Ratio i media, Teknikskiften

Digitala universitetUNT

Onlineutbildning får omfattande konsekvenser för universitetssektorn, skriver Christian Sandström i Uppsala Nya Tidning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578