Se Uno Fors föredrag om det digitalt lärandes möjligheter


Typ: Ratio TV
2014-07-03

Professor Uno Fors från Stockholms universitet presenterar vilka möjligheter Digitalt lärande erbjuder för bättre undervisning i skolan.

Presentationen är en del av ett av Ratios Almedalsseminarium Så vänder vi trenden för PISA.

Se hela presentationen här.