Sök

Disruptiva innovationer – Om Kodak moments och Nokias kollaps

Nyheter
Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Kreativ förstörelse

Ratios forskare Christian Sandström, tekn dr, föreläste idag om hur teknikskiften ändrar förutsättningarna så radikalt att världsledande företag går under.

Ny teknik kan vända upp och ner på företag, branscher och hela samhällen. På senare tid har allt fler områden påverkats av nya digitala innovationer. Kodak gick i konkurs 2012 efter en lång och utdragen kamp. Nokia missade övergången till smartphones och hamnade på efterkälken. Och historien upprepar sig. Christian Sandström förklarade på Esbris estradföreläsning varför det är så svårt för etablerade företag att hantera teknologiskiften. Och hur de kan bli bättre på att hålla sig à jour.

Se föreläsningen här

Se bilderna här

Läs om föreläsningen här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578