Ditt CV väger lätt


Typ: Ratio i media
2013-06-12

Ditt CV väger lätt – Naturvetare

Tidningen Naturvetare skriver om Ratios studie av vilka de snabbväxande företagen rekryterar.