Sök

DN Debatt: ”Systemet för etikprövningar ett akut hot mot forskningen”

Nyheter

Sveriges sätt att etikpröva forskning är unikt – och trots goda intentioner har det fått förödande konsekvenser inom samhällsvetenskap och humaniora. Mycket vetenskapligt arbete blir i praktiken omöjligt att genomföra inom lagens gränser. Så här kan vi inte ha det. Våra politiker måste agera nu, skriver 2 489 forskare i ett upprop på DN Debatt. Bland undertecknarna finns flera Ratio-forskare.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578