Do companies lose by hiring over-educated workers?


Typ: Ratio i media
2015-12-01

Do companies lose by hiring over-educated workers? – Sveriges radio

Radio Sweden intervjuar Ratios vd Nils Karlson om Patrik Tingvalls och Daniel Halvarssons forskning om mismatch i tillverkningsindustrin.