Sök

Doktorandkonferens på Ratio

Nyheter
Christian Sandström, Christofer Pihl, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Karl Wennberg

Ratio samlar tolv doktorander från hela Sverige på konferens under fredag och lördag, 30 nov – 1 dec.

De tolv doktoranderna kommer från hela Sverige – Jönköping, Luleå, Uppsala och Stockholm – och från olika akademiska discipliner.

Under konferensen presenterar de medverkande sin egen forskning. Konferensen syftar till att stödja doktoranderna i sitt fortsatta avhandlingsarbete genom att diskutera prioriteringar och arbetsmetoder. De medverkande får även ett betydelsfullt nätverk.

Karl Wennberg, vice VD på Ratio, Christian Sandström, ansvarig för Ratios Unga forskare, samt Christofer Pihl, doktorand på SU, leder konferensen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578