Sök

Doktorandtjänster

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Ratio erbjuder en eller flera doktorandtjänster om företagandets villkor, entreprenörskap och politisk förändring.

Som doktorand vid Ratio är du inskriven vid ett universitet eller högskola och kommer att arbeta nära en av Ratios seniora forskare, inom ramen för något av de projekt vi bedriver. Arbetet sker i samarbete mellan Ratio och institutionen, tydliga kontrollpunkter för avhandlingens färdigställande finns inlagda och själva skrivandet påbörjas tidigt.

Doktorandtjänsterna kommer att vara knutna till något av de universitet och högskolor vi samarbetar med, i första hand KTH, Jönköpings internationella handelshögskola eller Örebro universitet. Men det kan också bli något annat lärosäte beroende på handledarkapacitet och intresse.

Du måste ha motsvarande masterexamen i nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia eller statsvetenskap. Du kan också ha kommit en bit på väg i din forskarutbildning. Inkom med CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor där du förklarar varför du vill doktorera hos Ratio.

Ansökan ställs till Karl Axelsson, karl.axelsson@ratio.se, sista ansökningsdag är den 31 maj.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578