Sök

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Nyheter
Arbetsmarknad, Eva Uddén Sonnegård, Lönebildning

Ek. dr Eva Uddén Sonnegård har knutits till Ratios nya forskningsprogram om arbetsmarknad. Närmast har hon fått i uppdrag att studera hur reformen av allmän visstidsanställning inom Lagen om anställningsskydd påverkat företags produktivitet och tillväxt.

Eva Uddén Sonnegård är en välkänd arbetsmarknadsekonom med lång erfarenhet från frågor om lönebildning, integration, och arbetsmarknad. Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, på och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578