Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio


Typ: Aktuellt
2017-03-10

Ek. dr Eva Uddén Sonnegård har knutits till Ratios nya forskningsprogram om arbetsmarknad. Närmast har hon fått i uppdrag att studera hur reformen av allmän visstidsanställning inom Lagen om anställningsskydd påverkat företags produktivitet och tillväxt.

Eva Uddén Sonnegård är en välkänd arbetsmarknadsekonom med lång erfarenhet från frågor om lönebildning, integration, och arbetsmarknad. Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, på och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.