Sök

Dr. Jonas Grafström utses till en av årets hållbarhetstalanger

Nyheter
Forska hos Ratio, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi

Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi hos Ratio samt Luleå tekniska universitet. Han har av Aktuell Hållbarhet listats som listas en av 2019 års främsta hållbarhetstalanger.

”I brytpunkten mellan miljö­ekonomi och ­miljöteknik forskar Jonas Grafström om några av världens viktigaste utmaningar. Nyligen publicerade han en studie om förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid och i avhandlingen studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn. Vid sidan av forskningen är Jonas Grafström dessutom en uppskattad föreläsare som drivs av att sprida sina och andras forsknings­resultat på ett populärvetenskapligt och lättbegripligt sätt.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578