Dr. Jonas Grafström utses till en av årets hållbarhetstalanger


Typ: Aktuellt
2018-11-19

Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi hos Ratio samt Luleå tekniska universitet. Han har av Aktuell Hållbarhet listats som listas en av 2019 års främsta hållbarhetstalanger.

”I brytpunkten mellan miljö­ekonomi och ­miljöteknik forskar Jonas Grafström om några av världens viktigaste utmaningar. Nyligen publicerade han en studie om förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid och i avhandlingen studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn. Vid sidan av forskningen är Jonas Grafström dessutom en uppskattad föreläsare som drivs av att sprida sina och andras forsknings­resultat på ett populärvetenskapligt och lättbegripligt sätt.”