Sök

Effekter av utbildning i entreprenörskap

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Niklas Elert, Ung företagsamhet, Utbildningssystemet

Forskningsrapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” visar att elever som drev ett UF företag 1994-1996 i högre utsträckning startar eget företag, betydligt oftare når chefspositioner, har högre lön och en bättre etablering på arbetsmarknaden. I rapporten studeras effekterna av utbildningskoncept UF-företagande, som bedrivits av Ung Företagsamhet på landets gymnasieskolor i dryga 30 år. Antalet elever som driver UF-företag har ökat de senaste åren och den nyligen publicerade rapporten, framtagen av forskningsinstitutet Ratio, visar på flera positiva långsiktiga effekter.

2009 kom regeringen med direktiv på att entreprenörskap ska vara en integrerad del i gymnasieutbildningen. Hittills har det varit ont om forskning som visar på konkreta effekter av utbildning i entreprenörskap, och syftet med rapporten är därför bland annat att överbrygga det kunskapsgapet.

Författarna Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm samt vVD Ratio och Niklas Elert, doktorand Örebro Universitet, har i rapporten följt elever som drev UF-företag 1994 -1996 och undersökt deras nuvarande position på arbetsmarknaden. Beskrivande statistik avslöjar flera långsiktiga positiva effekter av att driva ett UF-företag;

  • Deltagarna i studien hade 12 procent högre årsinkomst än kontrollgruppen
  • 44 procent fler personer satt i chefsposition jämfört med kontrollgruppen
  • Deltagarna i studien hade drygt 20 procent lägre sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med kontrollgruppen
  • UF-deltagande ökar sannolikheten att bli egenföretagare med ca 20%

– Vi har genomfört en totalundersökning av de som drev ett UF-företag 1994-1996 och kunnat dra flera intressanta slutsatser. Det var väntat att de elever som drivit ett UF-företag i högre grad än kontrollgruppen startar eget, men det var intressant att de också går bättre för dem på den övriga arbetsmarknaden, säger rapportens författare Karl Wennberg.

Organisationen Ung Företagsamhet är glada över det positiva resultatet, och vet av erfarenhet att utbildningen ger positiva effekter.

– Vi får väldigt ofta ett positivt bemötande från både elever, lärare och samarbetspartners så vi vet att utbildningen är uppskattad och att den fungerar, men det är viktigt att vi nu även har ett bra underlag för vårt fortsatta arbete, säger Anna Skiöldebrand Berg, tf VD på Ung Företagsamhet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578