Sök

Ejermo i DI: Kriser kan ändra riktningar för ekonomin

Nyheter

Hur kommer dagens alla dramatiska omvärldsfaktorer påverka framtiden för svensk industri? Det är temat för en artikel i Dagens industri som bland andra Ratio-forskaren Olof Ejermo, professor vid Lunds universitet som forskar på historiska perspektiv på innovation, tillväxt och entreprenörskap, intervjuas i. Där säger han bland annat:

– Kriser är ju någonting som kan ändra riktningar för ekonomin. En nära analogi är oljekrisen på 1970-talet när svenska företag och hushåll snabbt ställde om sin energianvändning och lämnade ett starkt oljeberoende. Det blev också en vändpunkt för viss tung industri i Sverige. Det blev en kostnadschock, precis som i dag. Men jag tror inte att dagens kostnadschock på samma sätt kommer att påverka vår industristruktur. Andra länder är hårdare drabbade än vad vi är. 

– Många saker kommer att sammanfalla på ett ganska intressant sätt i ekonomin i framtiden. Det kommer inte vara så polariserat som våra politiker får det att framstå.

Läs hela artikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578