Sök

Ekonom varnar för överdriven oro för fallande priser

Nyheter
Deflation, Företagandets villkor, Ratio i media

Ekonom varnar för överdriven oro för fallande priser – Dagens industri

Hänvisning till Deflation – Some Classical lessons from Japan.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578