Sök

Eli F. Heckscher-föreläsning

Tillsammans med The Institute for Economic and Business History Research (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm arrangerar Ratio årligen en föreläsning till minne av och för att hedra Eli F. Heckscher.

Till varje års föreläsning bjuds en framstående ekonom och forskare in, varav ett par senare har fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, däribland 2018 års pristagare Paul Romer.

Nedan listas Heckscher-föreläsarna sedan Ratio blev medarrangör 2008.

 • 2008 Youssef Cassis, University of Geneva, “Entrepreneurship and Big Business – The European Experience and the American Challenge”
 • 2009 Mark Casson, University of Reading, “Entrepreneurship: Theory, Institutions and History”
 • 2010 Deirdre McCloskley, University of Illinois at Chicago, “Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World”
 • 2011 Joel Mokyr, Northwestern University, “Institutions, Technology and Culture: the Origins of Modern Economic Growth Reconsidered”
 • 2012 Randall Morck, University of Alberta, “Recycling Corporations: A Matter of Life and Death”
 • 2013 James Robinson, Harvard University, “Why Nations Fail
 • 2014 Kenneth Rogoff, Harvard University, “Lessons from Financial Crisis”
 • 2015 Naomi Lamoreaux, Yale University, “Corporations and Democracy: Beyond Cross-Country Regressions”
 • 2016 Paul Romer, NYU, Stern School of Business, “Short-Run Shocks; Long-Run Pessimism”
 • 2017 Barry R. Weingast, Stanford University, “Reconstructing Adam Smith’s Politics”
 • 2018 Andrei Shleifer, Harvard University, “A Crisis of Beliefs – Investor Psychology and Financial Fragility”
 • 2019 Mary O’Sullivan, Université de Genève, “The Intellgent Woman’s Guide to Capitalism”
 • 2021 David Autor, Massachusetts Institute of Technology (MIT), “On the Persistence of the China Shock”
 • 2022 Ray Stokes, University of Glasgow, “Business, Industrial, or Economic History? Finding Common Ground”
 • 2023 Hans Peter Grüner, University of Mannheim, “European integration: What went wrong and how to fix it”

Eli F Heckscher (1879-1952) brukar kallas för den svenska ekonomiska historiens fader efter att i slutet av 1940-talet ha fått ekonomisk historia erkänt som särskilt läroämne och fristående vetenskap vid de svenska universiteten. Mest känd är han förmodligen för att ha utarbetat Heckscher-Ohlin-teoremet tillsammans med Bertil Ohlin. Heckschers forskning fokuserade i huvudsak på ekonomisk teori och metod, svensk ekonomisk historia och institutionell ekonomisk analys.

Som regel spelas en så kallad Ratio dialogue in i samband med varje att årets Heckscher-föreläsare gästar Stockholm. Se dem här.

The Persistence of the China Shock | David Autor | Ratio dialogueThe Persistence of the China Shock | David Autor | Ratio dialogue

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578