Sök

Eli F. Heckscher Lecture 2010: Deirdre McCloskey

Nyheter
Deirdre McCloskey, Dygder, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Heckscherföreläsning, Niklas Elert

”Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World” var ämnet för årets föreläsning, som hölls av professor Deirdre McCloskey.

Som utlovat kritiserade McCloskey den moderna nationalekonomin för att den inte tar hänsyn till annat än det som lätt går att kvantifiera. Med diagram ritade i luften visade hon att de vanliga nationalekonomiska resonemangen inte räcker till när man ska förklara de senaste århundradenas gigantiska tillväxt.

En förhandsversion av föreläsningen finns att ladda ner här.

deirdre och RATIO

Publiken, som mestadels bestod av ekonomhistoriker och nationalekonomer, hade en del kritiska frågor. De traditionella förklaringarna kanske inte är tillräckliga för denna explosiva tillväxt, men varför kasta ut barnet med badvattnet?

fraga fran publiken

Diskussionen fortsatte även under seminariet dagen därpå, som hölls hos Ratio. McCloskeys tes var att ”Economics” borde ta intryck av andra discipliner och bli ”Humanomics”, eftersom det är människors gemensamma kunskaper och drivkrafter som skapar den värld vi lever i.

Mer om McCloskeys budskap finns i ett blogginlägg av Niklas Elert.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578