Sök

Elin Henriksson ny forskningsassistent

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Elin Henriksson börjar som forskningsassistent.

Elin Henriksson är nyligen rekryterad som forskningsassistent. Elin kommer arbeta med projekten Lönebildning för utvecklingskraft och Företagens kompetensförsörjning. Elin har en master i ekonometri och kommer närmast från Stockholms universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578