Sök

En diskussion om näringspolitik

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson, Ratio i media

En diskussion om näringspolitik – Axess TV

Nils Karlson diskuterar hur det skapas nya jobb i växande företag, med bl a näringsminister Annie Lööf.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578