Sök

En dödfödd dogm

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Nils Karlson

En dödfödd dogmDagens Nyheter

I huvudledaren hänvisar DN till debattartikel undertecknad av Nils Karlson och Mattias Lundbäck. Välfärden fungerar bäst när den rymmer flera oberoende poler. Offentliga behövs, såväl som vinstdrivande och ideella, konstaterar DN.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578