Sök

En dynamisk arbetsmarknad – 15 Ratioforskare ger ut antologi på Dialogos förlag

Nyheter
Aili Tang, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsprogrammet, En dynamisk arbetsmarknad, Entreprenörskap, Eva Uddén Sonnegård, Henrik Malm Lindberg, immigration, Jacob Lundberg, Johanna Grönbäck, Jonas Grafström, Karl Wennberg, Kristina Nyström, Linda Weidenstedt, Lotta Stern, Magnus Lodefalk, Monia Lougui, Nils Karlson, Patrick Joyce, Svenska modellen, Teknikutveckling, Tjänstefiering

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad som nu ges ut på Dialogos Förlag.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

15 forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Ratios vvd Lotta Stern, professor i sociologi, är redaktör för boken som går att köpa via Dialogos hemsida.

Antologin samlar en del av den kunskap som Ratios forskare har bidragit med i forskningsprojektet Arbetsmarknadsprogrammet, vilket startades i november 2017 med syftet att med forskning bidra till en konstruktiv diskussion om företagandets villkor, svenskt arbetsmarknad och den svenska modellens förutsättningar. Antologin bygger i hög utsträckning på forskning som har publicerats i akademiska så kallade peer review-tidsskrifter som främst läses av andra forskare. Ämnet för varje kapitel har forskare på Ratio själva valt att lyfta fram, men en röd tråd finns i temat dynamik.

Målen med boken är att presentera forskning av hög kvalitet på begriplig svenska och att ge en översikt av det aktuella forskningsläget för att skapa en forskningsbas att utgå ifrån vid diskussioner om behovet av förändrade synsätt för konkurrenskraft i en global och digitaliserad värld.

Antologin innehåller följande kapitel:

 1. Teknikutveckling och arbetsmarknad – Jonas Grafström
 2. Utrikeshandel, löner och rörlighet ­– Hildegunn Kyvik Nordås, Magnus Lodefalk & Aili Tang
 3. Vem vill jobba för en entreprenör? – Kristina Nyström
 4. Entreprenörskap som karriärval – Monia Lougui
 5. Bristande matchning av nyanlända med högre utbildning – Patrick Joyce
 6. Flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige – Karl Wennberg & Emilie Videnord
 7. Skatterna och viljan att arbeta – Jacob Lundberg
 8. Hotar EU den svenska modellen? – Nils Karlson
 9. Svenska konfliktregler i internationell belysning – Johanna Grönbäck
 10. Avtal eller lag? – vägvalet som gav Sverige lagen om anställningsskydd – Henrik Malm Lindberg
 11. Anställningsskyddet i ett internationellt perspektiv – Eva Uddén Sonnegård
 12. Hur flexibelt är anställningsskyddet? – Eva Uddén Sonnegård & Linda Weidenstedt

En dynamisk arbetsmarknad kommer att presenteras vid ett förmiddagsseminarium fredagen den 24 januari.

Köp boken här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578