Sök

En innovationskatapult i tomtens säck?

Nyheter
Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Innovation, Jan Jörnmark, Kreativ förstörelse

En innovationskatapult i tomtens säck? – Svd

Johan Norberg hänvisar till Christian Sandström och Jan Jörnmark i en krönika på Svenska dagbladets ledarsida.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578