En klassiker som överlevt


Typ: Ratio i media
2007-11-21

En klassiker som överlevt – Sydsvenska dagbladet

Gunnar Wetterberg recenserar Ratios nyutgivning av Adam Smith.