Sök

“En ny svensk modell” åter i tryck

Nyheter
Arbetsmarknad, Centralisering, Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Staten och arbetsmarknaden, Svenska modellen, Sysselsättning

Nu finns boken ”En ny svensk modell: Vägval på arbetsmarknaden – sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering?” åter i tryck.

Hur kommer det sig att den svenska modellen är stadd i förändring? Vilka är den svenska modellens särdrag och vilka följder får de för konfliktmönster, löneutveckling, arbetslöshet och ekonomins utvecklingskraft? Kan man verkligen tala om en entydig svensk modell? Om inte, hur har den då förändrats över tid? Och hur ser en ny svensk modell ut?

En ny svensk modell är slutrapport i forskningsprojektet ”Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft”. I boken presenterar Nils Karlson och Henrik Lindberg ny forskning om den svenska modellens framväxt, förtjänster, brister och framtid. I centrum för analysen står det förändrade samspelet mellan stat och arbetsmarknadens parter i en tid präglad av globalisering, nytt ekonomiskt värdeskapande och utveckling mot ett tjänstesamhälle.

Ett viktigt resultat i boken är att den svenska arbetsmarknadslagstiftningen framtvingar en skadlig centralisering av svensk lönebildning som förhindrar ny sysselsättning och en långsiktigt god löneutveckling. Vidare presenteras flera möjliga, mer eller mindre önskvärda, framtida utvecklingsvägar för den svenska modellen.

En ny svensk modell ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Beställ här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578