En skuld bör bokföras som en skuld


Typ: Ratio i media
2011-12-19

En skuld bör bokföras som en skuld – Newsmill

Mattias Lundbäck, forskare på Ratio: Om kommunernas pensionsskuld hade bokförts skulle Sveriges offentliga skuld vara sju procentenheter högre än i dag.