Sök

En skuld bör bokföras som en skuld

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Skuld

En skuld bör bokföras som en skuld – Newsmill

Mattias Lundbäck, forskare på Ratio: Om kommunernas pensionsskuld hade bokförts skulle Sveriges offentliga skuld vara sju procentenheter högre än i dag.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578