Sök

En svensk tjänstesektor i industriell skala

Nyheter
Företagandets villkor, Jan Jörnmark, Karl Wennberg, Tillväxt, Tjänstesektorn

Sveriges nya storföretag finns inom tjänstesektorn snarare än i tillverkningsindustrin. Hos tjänsteföretagen sker idag en snabb omvandling och tillväxt. Hur ser deras affärslogik och tillväxtutmaningar ut?

Under seminariet presenterade Karl Wennberg, Ratio, ny forskning om entreprenörskap i tjänstesektorn.

Jan Jörnmark, Ratio, visualiserade globaliseringen och urbaniseringen med bilder från USA, Sverige och Japan. Jans bilder finns att se på skapandeforstorelse.se

Därefter följde en paneldiskussion om tjänstesektorns framtid.

Peje Emilsson, ordf. Kunskapsskolan, om problemen med de gamla tankarna om tillverkningsindustrin som den mer ”riktiga”, stabila och viktigaste sektorn:

– När vi sökte finansiering för vårt nya företag beklagade sig bankmannen och sa: ”Om det ändå vore svarvar, så jag förstod vad det handlade om!”

Thomas Berglund, VD Capio:

– Vad tjänstesektorn behöver är långsiktiga spelregler och en öppen hemmamarknad.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578