En svensk tjänstesektor i industriell skala


Typ: Aktuellt
2011-07-05

Sveriges nya storföretag finns inom tjänstesektorn snarare än i tillverkningsindustrin. Hos tjänsteföretagen sker idag en snabb omvandling och tillväxt. Hur ser deras affärslogik och tillväxtutmaningar ut?

Under seminariet presenterade Karl Wennberg, Ratio, ny forskning om entreprenörskap i tjänstesektorn.

Jan Jörnmark, Ratio, visualiserade globaliseringen och urbaniseringen med bilder från USA, Sverige och Japan. Jans bilder finns att se på skapandeforstorelse.se

Därefter följde en paneldiskussion om tjänstesektorns framtid.

Peje Emilsson, ordf. Kunskapsskolan, om problemen med de gamla tankarna om tillverkningsindustrin som den mer ”riktiga”, stabila och viktigaste sektorn:

– När vi sökte finansiering för vårt nya företag beklagade sig bankmannen och sa: ”Om det ändå vore svarvar, så jag förstod vad det handlade om!”

Thomas Berglund, VD Capio:

– Vad tjänstesektorn behöver är långsiktiga spelregler och en öppen hemmamarknad.