Search

Anders Kärnä (f.d. Gustafsson)

Associate Researcher

Associate researcher

Dr Anders Kärnäs forskning handlar om hur vi kan förstå statens engagemang i företag, genom t.ex. riktade företagsstöd och subventioner, genom att analysera de politiska incitamenten. Generellt sett motiveras åtgärder som stödjer företag med teorier som rör imperfekta kapitalmarknader, asymmetrisk information och positiva externaliteter. Mindre forskning finns där dessa åtgärder istället analyseras med teorier som rör rent-seeking, väljarmaximering och hur intressegrupper arbetar.

Anders Gustafsson, associerad-forskare, Företagsstöd, Forska hos Ratio, Institutionell ekonomi, Kapitalmarknader, Public Choice, Subventioner

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578