Search

Bengt Söderlund

Associate Researcher

Associate researcher

Söderlund's research in keywords: Economic geography, international trade, Trade costs

Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han är post-doc vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Mer om Söderlund och hans forskning kan du läsa här.

associerad-forskare, Bengt Söderlund, Handelshögskolan Stockholm, Handelspolitik, Internationell handel, Kina, Nationalekonomi

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578