Search

Bengt Söderlund

Associate Researcher

Associate researcher

Söderlund's research in keywords: Economic geography, international trade, Trade costs

Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han är post-doc vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Mer om Söderlund och hans forskning kan du läsa här.

associerad-forskare, Bengt Söderlund, Handelshögskolan Stockholm, Handelspolitik, Internationell handel, Kina, Nationalekonomi

Bankgiro: 512-6578