Search

Bengt Söderlund

Associate Researcher

Employees

Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han är postdok vid Nationalekonomiska institutionen, University of Virginia.

associerad-forskare, Bengt Söderlund, Handelshögskolan Stockholm, Handelspolitik, Internationell handel, Kina, Nationalekonomi

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578