Search

Christina Öberg

Professor

Employees

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Karlstad universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Öberg forskar bland annat om fusioner och förvärv, delningsekonomin, innovation och nätverk.

Öbergs forskning i nyckelbegrepp: Innovation, fusioner & förvärv, nätverk, delningsekonomi, digitalisering
Christina Öberg, Företagsekonomi

Bankgiro: 512-6578