Search

Christina Öberg

Professor

Employees

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Karlstad universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Öberg forskar bland annat om fusioner och förvärv, delningsekonomin, innovation och nätverk.

Öbergs forskning i nyckelbegrepp: Innovation, fusioner & förvärv, nätverk, delningsekonomi, digitalisering
Christina Öberg, Företagsekonomi

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578