Search

Eva Uddén Sonnegård

Ekonomie doktor

Employees

Ekon drEva Uddén Sonnegårdforskar på Ratio om arbetsmarknadsfrågor. Hon studerar bland annat lagen om anställningsskydd, produktivitet och lönebildning.

Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, på och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.

Anställningsskydd, Arbetsmarknad, Eva Uddén Sonnegård, Nationalekonomi