Search

Jacob Lundberg

Associate Researcher

Associate researcher

Lundberg's research in keywords: Pensions, Public policy, Taxes

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonom. Han disputerade 2017 på Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Income Taxation and Wealth Inequality. Jacob Lundberg är på deltid knuten till Ratios program för arbetsmarknadsforskning och arbetar till vardags på tankesmedjan Timbro.

Arbetsmarknad, Jacob Lundberg, Skatter

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578