Search

Johanna Grönbäck

Head of Communications

Employees

Johanna Grönbäck är kommunikationschef på Ratio. Johanna har haft flera roller på institutet, bland annat som projektledare för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt. Johanna Grönbäck har även varit medförfattare till flera böcker om svensk arbetsmarknad, bland annat Ultima Ratio: svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, utgiven på Iustus förlag.

Arbetsmarknad, Johanna Grönbäck, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konfliktregler, Strejk

Bankgiro: 512-6578