Search

Karl Wennberg

Professor

Employees

Wennberg's research in keywords: branschdynamik, entreprenörskap, mångfald i arbetslivet, tillväxt

Professor Karl Wennbergs forskning behandlar entreprenörskap, regional utveckling och organisering i nya och små företag. Han söker att kommunicera de teoretiska, praktiska och politiska implikationerna av sin forskning i ett stort antal artiklar, böcker, fallstudier, offentliga policydokument och genom att delta i den offentliga debatten.

Affärsänglar, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Entreprenörskap, High-growth firms, Innovation, Karl Wennberg, Nya företag, Regional utveckling, Småföretag, Spillovers, Spin-offs, Tillväxt

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578