Search

Lars Niklasson

Associate Researcher

Employees

Professor Lars Niklasson är statsvetare från Linköpings universitet. Han är en välkänd forskare inom ekonomi och internationella relationer och bidrar till de tvärvetenskapliga perspektiven i Ratios forskningsmiljö.

associerad-forskare, Lars Niklasson, Linköpings universitet, Statsvetenskap

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578