Search

Mattias Lundbäck

Ekonomie doktor

Employees

Ek dr Mattias Lundbäcks forskning berör följande områden:

  • Principal-agent teori med tillämpning på styrning och reglering av offentliga myndigheter, privata företag och icke-vinstdrivande organisationer inom den sociala sektorn.
  • Socialförsäkringens utformning och tillämpning i Sverige och andra länder. Utformningen av aktiva arbetsmarknadsinsatser.
  • Samspelet mellan arbetsmarknadslagstiftningen, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Den gemensamma nämnaren i hans forskning är asymmetrisk information och dess konsekvenser för utformningen av socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, samt organisationen av vård- och omsorg i Sverige såväl som internationellt.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Arbetsmarknad, Mattias Lundbäck, Offentlig ekonomi, Regleringar, Sjukvård, Socialförsäkring, Vård och omsorg

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578