Search

Robert Demir

Associate Researcher

Associate researcher

Demir's research in keywords: agility, digitalisering, strategi, strategisk förändring, tillväxt

Docent Robert Demirs forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer. Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina) och hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina). Han har även studerat metodologiska förutsättningar för process-studier och hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i flera forskningsprojekt. Bland annat rekrytering som en strategisk praktik, identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och nätverksbaserat lärande.

Arbetsmarknad, Innovation, Kina, Kompetens för tillväxt, Kvalitativ data, Management Teori, Psykologiskt kapital, Rekrytering, Robert Demir

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578