Search

Siri Terjesen

Associate Researcher

Employees
0

Siri Terjesen är docent vid College of Business, Florida Atlantic University och Norges Handelshøyskole, och associerad till Ratio.

Hennes forskning är inriktad på entreprenörskap. Hon har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltar återkommande på konferenser på Ratio.

Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Review, Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, och Corporate Governance: International Review.

associerad-forskare, Bolagsstyrning, Entreprenörskap, Siri Terjesen