Search

Siri Terjesen

Associate Researcher

Associate researcher

Siri Terjesen är docent vid College of Business, Florida Atlantic University och Norges Handelshøyskole, och associerad till Ratio.

Hennes forskning är inriktad på entreprenörskap. Hon har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltar återkommande på konferenser på Ratio.

Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Review, Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, och Corporate Governance: International Review.

associerad-forskare, Bolagsstyrning, Entreprenörskap, Siri Terjesen

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578