Search

Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet

PublicationBook chapter
Äganderätt, Företagandets villkor, Frihet, Mänsklig blomstring, Nils Karlson, Värdighet

Abstract

Nils Karlson medverkar i antologin Äganderätt utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål med essän ”Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet” som baseras på tidigare forskning av Nils Karlson och Niclas Berggren.

Kapitlet diskuterar och analyserar hur äganderätten utgör en grundläggande förutsättning för marknadsekonomi och välståndsutveckling, men också för frihet, ansvarstagande och värdighet; där ”det goda samhällets fyrenighet” (äganderätt, frihet, ansvar och värdighet) utgör fundamenten för mänsklig blomstring.

Äganderätt består av åtta bidrag som centrerar kring äganderätten utifrån tre aktuella problemområden: strandskyddet, vindkraften och kvoteringen till bolagsstyrelser.

Karlson, N. (2015). “Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet”. In K. Almqvist, & L. Gröning (Eds.), Äganderätt(pp. 19-27). Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Based on content

Trianguleringens tragedi
Book chapterPublication
Karlson, N.
Publication year

2013

Published in
Abstract

Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. In M. Eriksson (Ed.), Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. Svensk Tidskrift.

Show more