Search

Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms

PublicationArticle (with peer review)
Dan Johansson, Egenföretagande, Entreprenör, Företagandets villkor, Industri, Innovation, Institutionell ekonomi, Kompetensblock, Magnus Henrekson, Regleringar, Skatter, Snabbväxare

Abstract

High-growth firms (HGFs) are critical for net job creation and economic growth. We analyze HGFs using the theory of competence blocs, linking firm growth to property rights and the interaction of complementary expertise. Specifically, we discuss how the institutional framework affects the prevalence and performance of HGFs. Firm growth is viewed as resulting from the perpetual discovery and use of productive knowledge. A key element in this process is the competence bloc, a nexus of economic actors with complementary competencies that are vital in order to generate and commercialize novel ideas. The institutional framework determines the incentives for these individuals to acquire and utilize knowledge. We identify a number of institutions that foster the emergence of competence blocs and the creation of HGFs. In particular, our analysis points to the pivotal roles played by tax structures, labor market regulation, and the contestability of currently closed service markets. Finally, we characterize institutions beneficial for sclerotic or dynamic capitalism, respectively, depending on whether they provide a favorable environment for the emergence of competence blocs and the creation of HGFs.

Related content: Working Paper No. 123

Henrekson, M. & Johansson, D. (2009). ”Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms.”Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(1): 1-80.

Based on content

Gazelles as Job Creators
Article (with peer review)Publication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2010

Abstract

It is often claimed that small and young firms account for a disproportionately large share of net employment growth. We conduct a meta-analysis of the empirical evidence regarding whether net employment growth rather is generated by a few rapidly growing firms—so-called Gazelles—that are not necessarily small and young. Gazelles are found to be outstanding job creators. They create all or a large share of new net jobs. On average, Gazelles are younger and smaller than other firms, but it is young age more than small size that is associated with rapid growth. Gazelles exist in all industries. They seem not to be overrepresented in high-technology industries, but there is some evidence that they are overrepresented in services.

Related content: Working Paper No. 117

Beskattningen och tillväxtens aktörer
Article (with peer review)Publication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2006

Abstract

Vilka effekter kan skattesystemets utformning och nivån på det totala skatteuttaget få på den ekonomiska tillväxten och jobbskapandet i ekonomin? Denna fråga analyseras med utgångspunkt från teorin om kompetensblock, enligt vilken tillväxt är ett resultat av att aktörer med olika men kompletterande kompetenser bygger upp och nyttjar produktiv kunskap. Då denna i hög grad är icke-kodifierbar och decentraliserad gynnas tillväxten av att skattesystemet utformas så att aktörerna förvärvar produktiv kunskap och att deras användning av sina respektive kunskaper harmonierar till en effektiv helhet.

Firm growth, institutions, and structural transformation
Book chapterPublication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2011

Abstract

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Show more