Search

How culture molds the effects of self efficacy and fear of failure for entrepreneurship

PublicationArticle (with peer review)
Entreprenörskap, Erkko Autio, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Karl Wennberg, Kultur, Saurav Pathak

Abstract

We use data from the Global Entrepreneurship Monitor and the Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness study for 42 countries to investigate how the effects of individual’s self-efficacy and of fear of failure on entrepreneurial entry are contingent on national cultural practices. Using multi-level methodology, we observe that the positive effect of self-efficacy on entry is moderated by the cultural practices of institutional collectivism and performance orientation. Conversely, the negative effect of fear of failure on entry is moderated by the cultural practices of institutional collectivism and uncertainty avoidance. We discuss the implications for theory and methodological development in culture and entrepreneurship.

Wennberg, K., Pathak, S., & Autio, E. (2013). How culture molds the effects of self efficacy and fear of failure for entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 25(9-10), 756-780.

Länk till artikel


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578