Search

Democrats and Republicans in Anthropology and Sociology: How Do They Differ on Public Policy Issues

PublicationArticle (with peer review)
Akademiker, Charlotta Stern, Daniel Klein, Företagandets villkor, Partisympati, Politiskt lärande, Republicans, Sociologi

Abstract

Within the fields of anthropology and sociology, how do Democrats and Republicans compare in their opinions on issues of economic regulation, personal choice, and the role of government? Using data from a survey of U.S. members of the American Anthropological Association and the American Sociological Association—with 701 respondents—we find that the differences generally fit the “liberal” and “conservative” stereotypes. Democrats are more permissive on drugs, prostitution, and immigration, while Republicans are more permissive on economic activity. The Democrats are more opposed to military action. However, our survey shows that both Democrats and Republicans are generally supportive or neutral on government activism. Our survey enables a kind of quantification of the differences between the Democrats and Republicans in the two academic fields examined.

Klein, D.B. & Stern, C. (2005). ”Democrats and Republicans in Anthropology and Sociology: How Do They Differ on Public Policy Issues?”The American Sociologist, 35(4): 79-86.


Similar content

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Ratio Working Paper No. 337 Wage Setting as a Discovery Process
Working paperPublication
Stern, C.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Local wage setting is when companies in their collective agreements with unions formulate local rules for determining wage increase criteria, in contrast to central wage setting where the industry agreement specify the rules for all companies covered. HR-managers should promote local wage practices more than they currently do. I identify reasons behind HR-managers (and unions) skepticism towards local wage practices and go on to argue that in the end a local wage practice will be better organizational-practice because it will develop organization specific knowledge and this will promote discovery and develop organizational integrity. Hence, HR-managers should embrace local wage practices because it is good for the organization, although it means more work and higher demands on the managers themselves. The social outcome of local wage practices is that firm-specific explorations in HR-management schemes is HR-intrapreneurship which in combination with competition is likely to foster inter-organizational learning and stronger firms.

Show more

Bankgiro: 512-6578