Search

Den svenska modellen vid vägs ände?

PublicationArticle (without peer review)
Företagandets villkor, Henrik Lindberg, Lönebildning, Nils Karlson, Svenska modellen

Abstract

Den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett formativt skede. Frågan är om den även har nått vägs ände? Förutsättningarna för att upprätthålla vår speciella form för lönebildning, partsrelationer och delvis kollektivavtalsbestämda arbetsmarknadsregleringar undergrävs i dag av globalisering, EG-rättens ökade betydelse, medlemsflykt och ett förändrat värdeskapande. I artikeln analyseras den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling, särdrag, inre motsättningar och utmaningar. Slutsatsen är att modellen sakta men säkert riskerar att falla samman, alldeles oavsett utgången av huvudavtalsförhandlingar och diskussioner om vem som ska sätta märke eller vara normerande lönesättare. Mycket talar för att de lagar som påverkar lönebildningen behöver moderniseras.

Karlson, N. & Lindberg, H. (2009). ”Den svenska modellen vid vägs ände?”Ekonomisk Debatt, 37(3): 54-64.

Based on content

Working Paper No. 178. The Decentralization of Wage Bargaining – Four Cases
Working paperPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2011

Abstract

The paper contributes to the discussion about the possible trends and processes towards decentralization of wage bargaining or wage setting within the OECD-countries since the 1970s. Based on a data set of 16 OECD countries from 1950 to 2000 our results show that in terms of bargaining level the trend is clear towards decentralization since the 1970s, even though there are important exceptions. In terms of confederal involvement the major decrease occurs among the Nordic countries and the Netherlands, whereas many of the other countries have had a status quo more or less. In terms of government involvement, however, the change is the almost non-existent. The overall tendency is still towards less centralisation, even though a number of countries have not changed or have moved in the opposite direction. Sweden, Denmark, UK and the Netherlands experience the largest decreases in decentralization overall. The processes of decentralization of wage bargaining look very differently in each country. It may occur through changes in the collective agreements themselves or through individual wage-setting outside the system of collective agreements. And the decentralization process may occur both in a context of cooperation between the labor-market organizations or in a setting of conflicts.

Related content: The Decentralization of Wage Bargaining

Working Paper No. 178. The Decentralization of Wage Bargaining – Four Cases
Working paperPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2011

Abstract

The paper contributes to the discussion about the possible trends and processes towards decentralization of wage bargaining or wage setting within the OECD-countries since the 1970s. Based on a data set of 16 OECD countries from 1950 to 2000 our results show that in terms of bargaining level the trend is clear towards decentralization since the 1970s, even though there are important exceptions. In terms of confederal involvement the major decrease occurs among the Nordic countries and the Netherlands, whereas many of the other countries have had a status quo more or less. In terms of government involvement, however, the change is the almost non-existent. The overall tendency is still towards less centralisation, even though a number of countries have not changed or have moved in the opposite direction. Sweden, Denmark, UK and the Netherlands experience the largest decreases in decentralization overall. The processes of decentralization of wage bargaining look very differently in each country. It may occur through changes in the collective agreements themselves or through individual wage-setting outside the system of collective agreements. And the decentralization process may occur both in a context of cooperation between the labor-market organizations or in a setting of conflicts.

Related content: The Decentralization of Wage Bargaining

Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad?
ReportsPublication
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publication year

2010

Abstract

Denna rapport är ett försök att klargöra hur den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar i relation till arbetsmarken i de nya framväxande branscherna. Utveckling och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika branscher och verksamheter och den större frågan för rapporten är hur den svenska kollektivavtalsmodellen klarar anpassningen till en föränderlig omvärld. Vår kanske viktigaste slutsats är att, trots att villkoren och spelreglerna här ser väsentligt annorlunda ut jämfört med kollektivavtalens traditionella roll, man ändå på olika sätt har lyckats anpassa och integrera de nya branscherna inom modellens ramar. Utmaningen är att fortsätta moderniseringen och gemensamt anpassa avtalen till villkoren.

Show more