Search

Den svenska modellen vid vägs ände?

PublicationArticle (without peer review)
Företagandets villkor, Henrik Lindberg, Lönebildning, Nils Karlson, Svenska modellen

Abstract

Den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett formativt skede. Frågan är om den även har nått vägs ände? Förutsättningarna för att upprätthålla vår speciella form för lönebildning, partsrelationer och delvis kollektivavtalsbestämda arbetsmarknadsregleringar undergrävs i dag av globalisering, EG-rättens ökade betydelse, medlemsflykt och ett förändrat värdeskapande. I artikeln analyseras den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling, särdrag, inre motsättningar och utmaningar. Slutsatsen är att modellen sakta men säkert riskerar att falla samman, alldeles oavsett utgången av huvudavtalsförhandlingar och diskussioner om vem som ska sätta märke eller vara normerande lönesättare. Mycket talar för att de lagar som påverkar lönebildningen behöver moderniseras.

Karlson, N. & Lindberg, H. (2009). ”Den svenska modellen vid vägs ände?”Ekonomisk Debatt, 37(3): 54-64.


Similar content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
ReportsPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Published in

Arbetsmarknadsprogrammet

Abstract

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Show more

Bankgiro: 512-6578