Search

Drömmen om jämlikhet

PublicationBook
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Politisk historia, Politiskt lärande, Reformer, Socialdemokraterna

Lindberg, H. M. (2014). Drömmen om jämlikhet: Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall. Stockholm: Atlantis.

Based on content

Knowledge and Policy Change
BookPublication
Lindberg, H. M.
Publication year

2013

Abstract

Knowledge and learning play important roles in policy change in advanced societies, and political processes cannot be properly understood if you neglect their significance. To understand how learning takes place and what role knowledge plays in the policy process, we need to have theoretical and methodological tools to analyse these features.

In a research project on economic-political learning at the Ratio Institute a new book has been published edited by Henrik Lindberg. The conceptual framework for this volume, Knowledge and Policy Change (Cambridge Scholar Publishing 2012), focuses on issues such as belief systems, paradigmatic and pragmatic policy change, and the role of advocacy coalitions within policy subsystems. No less important is the role various forms of knowledge can and do play in the policy formation process.

The book is structured around three main themes:
• Theories of the policy process and the role of knowledge
• Reform and restructuring of welfare states
• Policy transfer, diffusion and implementation processes

Lindberg, H. M. (Ed.). (2013). Knowledge and Policy Change. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter
Book chapterPublication
Lindberg, H. M.
Publication year

2015

Abstract

Fjärde upplagan av Socialpolitik – Varför, hur och till vilken nytta? har uppdaterats och kompletterats. Boken innehåller analyser av de senaste årens utveckling, ny statistik och ett nytt kapitel författat av Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio.

Kapitlet ”Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter” behandlar avtals- och omställningsförsäkringarnas tillkomst, framväxt och utformning. Hur många berörs egentligen av dessa försäkringar, och vad är deras effekter på arbetsmarknaden? Kapitlet erbjuder även en kort framåtblick mot hur vi kan förvänta oss att arbetsmarknadsförsäkringarna framledes kommer att utvecklas.

Show more