Search

Why family matters: The impact of family resources on immigrant entrepreneurs’ exit from entrepreneurship

PublicationArticle (with peer review)
Arbetslöshet, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Integration, Karl Wennberg, Miriam Bird, Socialt kapital

Abstract

We integrate insights from the social embeddedness perspective with research on immigrant entrepreneurship to theorize on how family resources influence exit from entrepreneurship among previously unemployed immigrant entrepreneurs. Results from a cohort study of immigrant entrepreneurs in Sweden reveal that family resources are important for immigrants to integrate economically into a country. We find that having family members in geographical proximity increases immigrant entrepreneurs’ likelihood of remaining in entrepreneurship. Further, family financial capital enhances immigrant entrepreneurs’ likelihood of remaining in entrepreneurship as well as their likelihood of exiting to paid employment. Although often neglected in immigrant entrepreneurship studies, resources accruing from spousal relationships with natives influence entrepreneurs’ exit behavior. We discuss contributions for research on entrepreneurial exit, entrepreneurs’ social embeddedness, and immigrant entrepreneurship.
Related content: Working paper 274

Bird, M., & Wennberg, K. (2016). Why family matters: The impact of family resources on immigrant entrepreneurs’ exit from entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(6), 687–704. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2016.09.002


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578