Search

Federalism på svenska

PublicationBook
Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Joakim Nergelius, Johan Almenberg, Jörgen Ödalen, Konstitution

Abstract

I resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen om det sjunkande politiska deltagandet och offentlig sektors bristande effektivitet. Syftet med antologin FEDERALISM PÅ SVENSKA är att råda bot på denna brist.

I FEDERALISM PÅ SVENSKA analyserar tio statsvetare, jurister, historiker och nationalekonomer federalismens möjligheter och tillkortakommanden i dagens Sverige. Vad innebär federalism och hur skulle ett mer federalt statsskick kunna fungera i Sverige? Måste verkligen alla kommuner och landsting följa samma regler och vad händer om de inte gör det? Bör regelverket för kommundelars utträde underlättas och göras mer rättssäkert? Vilka är effekterna av den kommunala skatteutjämningen på det lokala företagsklimatet och arbetskraftens rörlighet? Hur kan vi dra lärdom av den finska utvecklingen? Vad kan vi lära av andra europeiska federala staters likheter och olikheter? Och hur sannolik är egentligen en federal utveckling för Sveriges del? Det är några av de frågeställningar som behandlas utifrån nya, stimulerande och ibland även motsatta perspektiv.

Karlson, N. & Nergelius, J. (Eds.) (2007). Federalism på svenska. Stockholm: Ratio.

MEDVERKANDE:
Johan Almenberg
Niclas Eklund
Gissur Ó Erlingsson
Nils Karlson
Anders Lidström
Lisbeth Lindeborg
Joakim Nergelius
Siv Sandberg
Erik Wångmar
Jörgen Ödalen

REDAKTÖRER:
Nils Karlson &
Joakim Nergelius

Based on content

Federalism på svenska
BokPublication
Karlson, N. & Nergelius, J.
Publication year

2007

Abstract

I resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen om det sjunkande politiska deltagandet och offentlig sektors bristande effektivitet. Syftet med antologin FEDERALISM PÅ SVENSKA är att råda bot på denna brist.

I FEDERALISM PÅ SVENSKA analyserar tio statsvetare, jurister, historiker och nationalekonomer federalismens möjligheter och tillkortakommanden i dagens Sverige. Vad innebär federalism och hur skulle ett mer federalt statsskick kunna fungera i Sverige? Måste verkligen alla kommuner och landsting följa samma regler och vad händer om de inte gör det? Bör regelverket för kommundelars utträde underlättas och göras mer rättssäkert? Vilka är effekterna av den kommunala skatteutjämningen på det lokala företagsklimatet och arbetskraftens rörlighet? Hur kan vi dra lärdom av den finska utvecklingen? Vad kan vi lära av andra europeiska federala staters likheter och olikheter? Och hur sannolik är egentligen en federal utveckling för Sveriges del? Det är några av de frågeställningar som behandlas utifrån nya, stimulerande och ibland även motsatta perspektiv.

Technological Change and Industrial Transformation
BookPublication
Long, V. & Holmén, M.
Publication year

2021

Published in
Abstract

Industrial transformation is a research and teaching field with a focus on the phenomenon and mechanisms of industrial development and renewal. It concerns changes in economic activities caused by innovation, competition and collaboration, and has a rich heritage of evolutionary economics, institutional economics, industrial dynamics, technology history and innovation studies. It borrows concepts and models from the social sciences (sociology, history, political sciences, business/management, economics, behavioural sciences) and also from technology and engineering studies.
In this book, the authors present the key theories, frameworks and concepts of industrial transformation and use empirical cases to describe and explain the causes, processes and outcomes of transformation in the context of digitalization and sustainability. They stress that industrial transformation consists both of Darwinian “survival of the fittest” selection, and of intentional pursuits of innovation, and of industrial capabilities creation. The work argues that managing the global trends of transformation is not only about new technology and innovation: existing institutional settings and dynamic interactions between technological change, organizational adaptation and economic activities also have a profound impact on future trajectories.
The areas under investigation are of great relevance for strategic management decisions and industrial and technology policies, and understanding the mechanisms underlying transformation and sustainable growth.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more