Search

Firms’ responses to private- and government sponsored venture capital

PublicationReports
Daniel Halvarsson, Entreprenörskap, Erik Engberg, Företagandets villkor, Företagsstöd, Patrik Gustavsson Tingvall, Riskkapital, Tillväxt, Tillväxtanalys

Abstract

There is major political interest in promoting enterprise, entrepreneurship and economic growth, and the same goes for the significance of capital provision in this context However, interest on the part of society in facilitating small and medium-sized companies’ financing situation is far from new.

This report analyses actual outcomes of government and private venture capital investments (venture capital, VC) and real effects on employment, turnover and investments in real capital in portfolio companies. It also examines whether the effects differ between government and private VC, and which companies and phases the public actors invest in compared with the private actors.

The results do not demonstrate any dramatic differences between public and private VC investors in terms of growth effects, even though there are some tendencies towards a stronger growth effect via private venture capital. Further, the public VC companies do not differ from private investors when it comes to their propensity to invest in the earliest phases. A somewhat surprising result as it is the lack of venture capital in the earliest phases which is often used as an argument to justify the government’s role as an actor in the VC market. The public VC companies also seem to be more disposed to stay the course with, and continue to invest in, stagnant companies which do not take off and grow.

Gustavsson Tingvall, P., Halvarsson, D., & Engberg, E. (2017). Firms’ responses to private- and government sponsored Venture Capital. (PM nr. 2017:02). Östersund: Tillväxtanalys.

Based on content

Firms’ responses to private- and government sponsored venture capital
RapporterPublication
Gustavsson Tingvall, P., Halvarsson, D., & Engberg, E.
Publication year

2017

Published in
Abstract

There is major political interest in promoting enterprise, entrepreneurship and economic growth, and the same goes for the significance of capital provision in this context However, interest on the part of society in facilitating small and medium-sized companies’ financing situation is far from new.

This report analyses actual outcomes of government and private venture capital investments (venture capital, VC) and real effects on employment, turnover and investments in real capital in portfolio companies. It also examines whether the effects differ between government and private VC, and which companies and phases the public actors invest in compared with the private actors.

The results do not demonstrate any dramatic differences between public and private VC investors in terms of growth effects, even though there are some tendencies towards a stronger growth effect via private venture capital. Further, the public VC companies do not differ from private investors when it comes to their propensity to invest in the earliest phases. A somewhat surprising result as it is the lack of venture capital in the earliest phases which is often used as an argument to justify the government’s role as an actor in the VC market. The public VC companies also seem to be more disposed to stay the course with, and continue to invest in, stagnant companies which do not take off and grow.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more