Search

Interactions between university spin-offs and academia: A dynamic perspective

PublicationArticle (with peer review)
akademi, interaktion, Universitet

Abstract

Purpose
This paper aims to investigate the nature and dynamics of the interaction between university spin-offs (USOs) and academia.

Design/methodology/approach
The theoretical framework is grounded in an interactive view based on the industrial marketing and purchasing literature on USOs and their development. The concepts of activity links, resource ties and actor bonds are used as a starting point for capturing the content and dynamics of the interaction. The empirical part of the paper consists of four case studies captured through interviews as the main data source and analysed to conclude how the interaction between the USO and academia developed over time.

Findings
The study identifies a multi-faceted and dynamic content of the interaction. The paper discerns and discusses research and development links, knowledge and equipment ties and social, legal, financial and organizational bonds with inventors, other academic partners and innovation support organizations. The dynamics are manifested both through changes within individual relationships and by adding/ending relationships. One main conclusion regards the existence of wave-like patterns of interaction with academic partners driven by the USOs’ needs and the establishment of customer relationships.

Originality/value
Most of the previous research has described a linear process in which the USO leaves academia once the idea has been transferred to a company. This paper contrasts this view by developing and using an analytical framework to capture the dynamic and continuous interaction between USO and academia.

Laage-Hellman, J., Lind, F., Öberg, C. & Shih, T. (2020). Interactions between university spin-offs and academia: A dynamic perspective. Journal of Business and Industrial Marketing, 35(12), 1941-1955.


Similar content

University spin-offs and their commercialisation through acquisition
Article (with peer review)Publication
Öberg, C.
Publication year

2016

Abstract

This paper discusses commercialisation through the acquisition of university spin-offs and its various outcomes based on resource and capability reconfigurations. The paper takes the university spin-offs perspective on the issue, meaning that it captures what happens with the university spin-off in terms of resource and capability configurations and the potential opening of new development paths as a consequence of the acquisition. Findings point to an increased gap between resources and capability use as the consequence of the acquisition. While resources may be added to the spin-off to fill resource gaps, the university spin-off is not helped but rather constrained in its use of its capabilities, and new capabilities may not be developed or added related to the added resources. Regardless of resource reconfigurations, the only obtained commercialisation is if the acquirer starts buying from the spin-off. The paper contributes to previous research through its focus on acquisitions of university spin-offs, and in its wider sense to literature on the commercialisation of research ideas.

Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn
ReportsPublication
Sandström, C., Stadin E., Tellstedt, T. & Lavenius, K.
Publication year

2015

Published in

Kompetens för tillväxt

Abstract

Studien utreder hur introduktionen av digital teknik har påverkat amerikansk högre utbildning. Baserat på primärdata och tillgång till material från flera av de ledande aktörerna inom online-utbildning i USA dras slutsatser som appliceras i ett svenskt sammanhang.

Rapporten visar att ny teknik skapar en rad möjligheter som Sverige kan ha nytta av. Det vore därför fel att låta digitaliseringens inverkan på utbildningssystemet reduceras till att enbart handla om MOOC:s. Förvisso har MOOC:s en viktig roll och fenomenet har vuxit under de senaste åren. Resultaten pekar dock på att någonting mer fundamentalt kan vara på väg att förändras inom den högre utbildningen.

Ratio Working Paper No. 236: Entreprenörskap bland forskare – hur viktigt är det egentligen?
Working paperPublication
Wennberg, K.
Publication year

2014

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Denna artikel sammanfattar forskning om olika typer av kommersialiseringsmiljöer med bas i akademiska teorier och empiriska studier från Sverige. Målsättningen är att bidra till kritisk reflektion kring kommersialiseringsmiljöer och de policyåtgärder som myndigheter, universitet och andra aktörer kan göra för att förbättra kommersialiseringsmiljöer i sin närmiljö. Två tentativa slutsatser följer från forsknings-genomgången: För det första så indikerar litteraturgenomgången att ett ensidigt fokus på akademiska avknoppningar inte får betyda att vi glömmer bort vikten av andra och ofta bättre avknoppningar, främst dem från industrin. I den mån vi kan få industriella aktörer att delta i kommersialisering av forskningsresultat är detta sannolikt bättre än om forskare och myndigheter själva genomför kommersialiseringsförsök. För det andra påvisar litteratur-genomgången att kommersialiseringsmiljöer förekommer i många former och storleker och det är svårt att säga om de generellt leder till mer framgångsrika universitetsavknoppningar eller ej. Akademisk utbildning och forskning är viktiga för idéutveckling och resursstöd i entreprenörskap och kommersialisering av innovationer, men studenters entreprenörskap är sannolikt minst lika viktigt som entreprenörskap bland forskare.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578